Vizija in cilji

Strankam nuditi vrhunske, kvalitetne in korektne storitve!

Obstoječim in potencialnim strankam zagotavljati vrhunske, odlične in cenovno konkurenčne storitve računovodenja, ter ostale povezane podpore.

Z modernimi in inovativnimi rešitvami omogočiti pristope ter načine poslovanje, kateri bodo zagotavljali hiter odziv na informacije ter učinkovito izmenjavo podatkov.

V imenu strank in za njihov račun izvajati storitve fakturiranja, finančnih transakcij ter ostalih pomembnih storitev, katere bodo strankam omogočale osredotočenje v prodajo blaga in storitev.

Ponuditi našim strankam strategije za zmanjšanje njihovih davčnih obveznosti.

Trudili se bomo slediti trendom brezpapirnega poslovanja skladno z zakonodajo.

Izboljšati sistem arhiviranj, ter dostopa do arhivskih podatkov.

Nadaljevati v smeri elektronskega arhiviranja podatkov.

Obdržati dobre bonitetne ocene ter certifikate odličnosti.