Storitve računovodstva

Vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige)

Vodenje knjige prihodkov in odhodkov

Vodenje registra osnovnih sredstev z izračunom amortizacije

Saldakonti – spremljanje terjatev in obveznosti

Obračun plač

Obračun DDV

Obračun zamudnih obresti

Izdelava mesečnih/polletnih obračunov

Sestavljanje davčne bilance

Priprava poročil in zbiranje podatkov za državne institucije

Pomoč pri planiranju denarnih tokov

Svetovanje pri pripravi in vodenju pomožnih poslovnih knjig

Svetovanje na področju davkov, poslovanja, administracije in drugo

Fakturiranje

Vodenje kadrovske evidence

V osnovi ponujamo celovito storitev računovodstva, ki jo lahko prilagodimo po potrebi stranke.

Strankam je omogočena tudi dostava poslovne dokumentacije v brezpapirni obliki. Vsi naši računovodski programi imajo integrirano uporabo programske opreme EBA DMS.