Pri nas lahko najamete:

Programska oprema je namenjena tako za storitvene organizacije, kot tudi za proizvodnjo dejavnost saj omogoča:

 • izdajo opisnih računov ad-hoc ali na podlagi šifranta,
 • pripravo in izpis rednih ponavljajočih mesečnih računov,
 • vodenje in evidenca skladišča izdelkov, materiala in blaga,
 • vodenje in evidenco izdelave po vnesenih delovnih nalogih oz. naročilih ter
 • evidenco in izdajo dokumentov na bazi naročilo-dobava-račun-plačilo,
 • vodenje zaloge materiala, izdelkov in blaga tako količinsko, kot zneskovno.

Posamezne funkcionalnosti je možno poljubno vključevati in izključevati in s tem narediti aplikacijo sila enostavno za uporabo.

Programska oprema je namenjena tako za maloprodajo, kot tudi za veleprodajo saj omogoča:

 • vodenje knjigovodstva nabave blaga preko prevzemov ali kalkulacij, nivelacij, prenosov in prodaje,
 • izdelavo vseh zakonsko predpisanih obrazcev,
 • izdelavo različnih analiz ter
 • krmiljenje POS tiskalnikov, prikazovalnikov in predalov.

Programska oprema predstavlja popolno in zaključeno aplikacijo za vodenje trgovinskega poslovanja manjših podjetij in samostojnih podjetnikov.

Programska oprema omogoča:

 • evidenco in izdajo potnih nalogov za mestno vožnjo ter
 •  evidenco in izdajo potnih nalogov za službena potovanja.

 

 

 • veleprodaja, maloprodaja, proizvodnja, storitve